header_image
Your search results

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

Caled | 30+km | 8hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Dolgellau

O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris

Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner. Eistedda Cadair Idris yn ne Eryri ac mae ei siâp mawreddog yn taflu cysgod trawiadol dros y dirwedd. Fe allwch chi feicio’r holl ffordd i’r copa ac, os ydi’r tywydd yn braf, fe allwch chi weld yn bell i bob cyfeiriad. Ond cofiwch gymryd gofal – mae’r ffordd o Arthog yn serth iawn. I ba le bynnag yr ewch chi i feicio yn y gogledd, wedi’r dringfeydd serth rydych chi’n siŵr o gael disgynfeydd cyflym a chyffrous.

I gael blas ar y llwybr o’ch blaenau, gwyliwch Antur Beicio Mynydd: Cymru.

 

 

1063

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Dolgellau
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1854
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 8
Pellter: 30+km
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

Ymhellach i Ffwrdd

North Wales
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Mawn
      Efallai mai’r sylfaen mawn sydd o dan ein rhostir yw ein hased pwysicaf. Mae mawn yn creu amgylchedd sydd yn anhygoel o gyfoethog ar gyfer nifer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid, ond mae’n gyfansoddyn bregus o’n tirwedd unwaith y caiff y llystyfiant ei golli.