header_image
Your search results

Y Llyn ac Ychydig yn Ychwanegol

Canolig | 30+km | 3hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes Parcio Canolfan Llyn Brenig, LL21 9TT

Mae’r llwybr hwn yn tanlinellu popeth sy’n gwneud ardal Mynydd Hiraethog yn wych. Byddwch yn teithio o lan Llyn Brenig trwy’r goedwig i’r gweundir agored ac yn ôl. Sicrhewch fod digon o amser i stopio a gweld harddwch pur y golygfeydd o Eryri a Bryniau Clwyd. Yna, ar ôl gorffen, cwpaned o de braf yng nghanolfan ymwelwyr Llyn Brenig.

1108

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Llyn Brenig Visitor Car Park
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 555
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Moderate

Fyny at y Llyn

Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyf ...
Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Mawn
      Efallai mai’r sylfaen mawn sydd o dan ein rhostir yw ein hased pwysicaf. Mae mawn yn creu amgylchedd sydd yn anhygoel o gyfoethog ar gyfer nifer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid, ond mae’n gyfansoddyn bregus o’n tirwedd unwaith y caiff y llystyfiant ei golli.