header_image
Your search results

Coed Moel Famau

Hawed | 10-20km | 2hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes parcio isaf, Coed Moel Famau. Mae cyfleusterau toiled ar gael. Mae ffi i barcio yma.

Cyfeirnod Grid : SJ173612

Mae’r llwybr byr hwn yn ymlwybro trwy goedwig Moel Famau, gan ddringo’n raddol i bwynt uchel ar ymyl y goedwig, gyda golygfeydd hynod dros Lannau Merswy a thu hwnt. Yna, ar ôl disgynfa wych rydych yn mynd yn ôl i’r goedwig i feicio’n ôl i’r man cychwyn ar lethrau isaf Bryniau Clwyd.

2814

Ar y Map

Cyfeiriad: Grid Reference : SJ173612 Main Car Park at Moel Famau
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Hawdd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 450
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 2
Pellter: 10-20km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Heb frolio, ond mae un o goed mwyaf prin y DU yn cuddio yn y craciau ar ein clogwyni sgri. Mae Cerddinen Seisnig – math o gerddinen wen i’w chanfod yma, rhan o’r llai na 250 o sbesimen sydd yn bodoli.