header_image
Your search results

Ar hyd glan y môr

Fforydd | 20-30km | 2.5hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Ffitrwydd/Sgil: Hawdd/Dechreuwr Cyfanswm Pellter: 22 Amser y Daith: 2.5 Hrs
Mae’r daith gylchol lled-drefol hon yn mynd o Bwll Cae Brics yn Y Rhyl i lan y môr. Yna, mae’n dilyn y llwybr beicio arfordirol i Brestatyn cyn troi’n fewndirol ar lwybr beicio Llwybr Prestatyn-Dyserth. Er bod y rhan fwyaf o’r llwybr yn defnyddio llwybrau beicio mae rhai mannau sy’n gofyn am reidio ar y ffordd, a all fod yn brysur ar adegau, a rhaid cymryd gofal.

Amser Dechrau: Maes Parcio Pwll Brickfield

4024

Ar y Map

Cyfeiriad: Brickfield's Pond gateway Car Park
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Gradd: Fforydd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 198
Math O Llwybr: Llwybr y Fforydd
Amser Y Reid (oriau): 2.5
Pellter: 20-30km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Heb frolio, ond mae un o goed mwyaf prin y DU yn cuddio yn y craciau ar ein clogwyni sgri. Mae Cerddinen Seisnig – math o gerddinen wen i’w chanfod yma, rhan o’r llai na 250 o sbesimen sydd yn bodoli.