click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

Marsh Tracks a’r Arfordir

North Wales |

Ynglyn

area-marsh-tracks2

Mae nifer o opsiynau beicio yn aros amdanoch ar hyd arfordir Gogledd Cymru, p’un a ydych yn chwilio am her faith neu ddiwrnod allan i’r teulu, mae’r posibiliadau beicio yn amrywiol ac yn ddiddiwedd. Bydd Llwybr Arfordir Gogledd Cymru yn mynd â chi drwy gyrchfannau glan môr megis Prestatyn a’r Rhyl, gyda Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi’r holl ffordd i Gaergybi! Mae’r rhan fwyaf o’n llwybrau beicio yn yr ardal hon yn wyneb caled, gan gynnig golygfeydd ysblennydd o’r môr a’r mynyddoedd. Mae hwn yn lleoliad delfrydol: hawdd cyrraedd ato gyda digon o lety a bwytai ar gael.

Yn y Rhyl, byddwch yn dod o hyd i Marsh Tracks, menter gyffrous sy’n cynnwys 1.3 cilomedr o lwybr beicio ar y ffordd cylch cyfyng, llwybr rasio BMX safonol cenedlaethol gyda llifoleuadau sy’n cynnwys giât Bensink, neidiau ac ysgafellau, yn ogystal â llwybr beicio mynydd i brofi eich sgiliau. Mae hyfforddi a llogi beiciau ar gael ac mae llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yma drwy’r flwyddyn.

 

 

Compare properties

Ein Llwybrau

+Road

Ar hyd glan y môr

Mae'r daith gylchol lled-drefol hon yn mynd o Bwll Cae Brics yn Y Rhyl i lan y môr.
Mae'r daith gylchol lled-drefol hon yn mynd o Bwll Cae Brics yn Y Rhyl i lan y môr.
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Mae sgarpiau sgri calchfaen yn dirffurfiau bregus rydym yn eu cadw mewn cyflwr mor naturiol â phosibl. Mae rhai o’r enghreifftiau gorau ym Mhrydain i’w gweld yng ngogledd Cymru!