Your search results

Graddio Beiciau Ffordd

Wrth raddio’r llwybrau hyn, rydym wedi ceisio ystyried nifer o ffactorau. Yn benodol, y dringfeydd, y pellteroedd dan sylw, a chynnwys llwybrau di-draffig sy’n addas i deuluoedd.

Gweler y tablau isod i gael diffiniadau llawn. Er nad yw’r system hon yn gynhwysfawr o bell ffordd ac ond yn cynnig canllaw, rydym yn gobeithio y bydd yn eich galluogi i ddewis llwybr sy’n addas i’ch anghenion.

I gadw pethau’n syml, rydym wedi dilyn yr un codau lliw a ddefnyddir ar gyfer graddio llwybrau beicio mynydd – er nad oes unrhyw fydysawd cyfochrog ar ein llwybrau du.

Llwybrau o bellter

Llwybrau Addas i Deuluoedd
Llwybrau hyd at 20 milltir o hyd ar lwybrau di-draffig yn bennaf. Mewn rhai ardaloedd gellir cysylltu llwybrau llinellol drwy fynd ar ffyrdd i greu llwybr cylchol hirach ar gyfer beicwyr cymwys.

Llwybrau Cymedrol
Llwybrau rhwng 30 a 50 milltir o hyd. Bydd yn cymryd 2 – 3 awr i feiciwr gyda ffitrwydd cyfartalog i’w cwblhau.

Llwybrau Caled
Llwybrau rhwng 60 ac 80 milltir o hyd. Bydd yn cymryd 4 – 5 awr i feiciwr gyda ffitrwydd cyfartalog i’w cwblhau.

Llwybrau Du
Mae’r llwybrau hyn dros 90 milltir o hyd ac yn cynnwys rhai o’r dringfeydd mwyaf heriol sydd gan y wlad hon i’w cynnig. Nid yw’r rhain yn llwybrau i’r gwangalon.

Dewiswch o`r lefel o ffitrwydd canlynol

Llwybrau hawdd
Llwybr yn addas ar gyfer pobl a lefel cymharol o ffitrwydd mewn iechyd da. Llwybrau yn gyffredinol wedi cael eu cysgodi ar lefel is gyda nifer isel o ddringiadau am bellter.

Llwybrau canolig
Llwybr sydd mewn rhannau yn heriol. Y mae yn cynnwys dringiadau sydd yn egnïol ond yn eithaf byr. Y mae angen safon da o ffitrwydd. Llwybrau lefel uchel a all fod yn agored i’r elfennau.

Llwybrau caled
Llwybr heriol. Dringo hir drwyddi draw. Llwybrau lefel uchel sydd yn aml yn agored i’r elfennau. Y mae lefel uchel o ffitrwydd yn angenrheidiol.

Llwybrau du
Mae’r rhain yn llwybrau ar gyfer beicwyr profiadol gyda safon uchel o ffitrwydd corfforol. Byddwch yn wynebu rhai o’r dringfeydd mwyaf heriol ac eiconig sydd gan y wlad hon i’w cynnig. Llwybrau lefel uchel, a all fod yn agored i’r elfennau yn aml.

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Yn ogystal â bod yn gartref i blanhigion sydd yn ffynnu ar galch megis Llin y Tylwyth Teg a Phig yr Aran Ruddgoch, maent yn denu peillwyr pwysig megis y Fritheg Berlog.