click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next

Llwybrau Beicio Mynydd

Compare properties

+Hard

5 Dolen

Yn cynnwys 5 dolen sy'n cysylltu, gall y llwybr hwn brofi'r beiciwr mwyaf profiadol!
+Hard

Anodd ar y Top

Wel, dyma lwybr sy'n cyfateb i'w enw. Mae'n mynd â chi o'r llyn hyfryd ger safle picnic Bod Petryal i fyny i'r gweu ...
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 1

O Fodfari i Landegla: Bryniau Clwyd. Diwrnod o ddringfeydd mawr a disgynfeydd mwy.
+Moderate

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio. Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, gyda llai o ddringfeydd.
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 3

O Gorwen i Drawsfynydd. Ar hyd y llwybr yma, sy’n mynd â chi allan o Sir Ddinbych.
+Moderate

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin. Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan o'r antur bum niwrnod, b ...
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris. Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner.
+Moderate

Arthur Dwywaith

Mae'r reid hon o Gilcain yn cynnig golygfeydd gwych.
+Easy

Bod Petryal

Mae'r llwybr byr, crwydrol hwn trwy'r goedwig yn berffaith ar gyfer teuluoedd. Gyda pharcio digonol a chyfleusterau ...
+Easy
FAMILY

Brenig

Brawd bach llwybr 'I fyny at y llyn', mae'r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Brenig, cronfa fawr a grëwyd ...
+Hard

Bron y Delyn

Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd.
+Moderate

Cilcain Byr

Mae'r reid hon o Gilcain i fyny i grib Bryniau Clwyd yn caniatáu golygfeydd gwych dros Ddyffryn Clwyd i gyfeiriad E ...
+Hard

Coch Llandegla

Os ydych yn feicwyr mynydd profiadol yma mae yn rhaid i chi drio y llwybr ffantastig yma. Y mae y llwybr yn rhannu ...
+Easy

Coed Moel Famau

Mae'r llwybr byr hwn yn ymlwybro trwy goedwig Moel Famau, gan ddringo'n raddol i bwynt uchel ar ymyl y goedwig, gyd ...
+Easy
FAMILY

Coed Nercwys

Mae Coed Nercwys yn ychwanediad gwych i’r cyfleoedd beicio lleol. Mae wedi ei gynllunio i fod yn hygyrch i gerddwyr ...
+Moderate

Dros y Top

Mae'r reid ganolraddol wych hon yn mynd â chi i'r pwynt uchaf a ganiateir i feiciau mynydd ar Fryniau Clwyd, sef rh ...
+Black

Du Llandegla

Y mae yna gyfres o lwybrau du (6km) a ellir ond eu cyrraedd drwy lwybr gradd canolig (Coch). Gyda eu gilydd y mae'r ...
+Moderate

Fyny at y Llyn

Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond ...
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Yn ogystal â bod yn gartref i blanhigion sydd yn ffynnu ar galch megis Llin y Tylwyth Teg a Phig yr Aran Ruddgoch, maent yn denu peillwyr pwysig megis y Fritheg Berlog.