header_image
Your search results

Anodd ar y Top

Caled | 30+km | 4.5hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Safle picnic Bod Petryal (B5105)

Grid reference: SJ 036513

Wel, dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw. Mae’n mynd â chi o’r llyn hyfryd ger safle picnic Bod Petryal i fyny i’r gweundir agored o gwmpas Llyn Brennig. Gyda bron i 1500 medr o ddringo, byddwch wirioneddol yn gwerthfawrogi’r disgyniadau tuag at ddiwedd y reid; maent yn gwneud yr ymdrech gwerth chweil.

2636

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Bod Petryal picnic site Grid reference: SJ 036513
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 943
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 4.5
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Hard

Taith y Ddau Llyn

Mae'r llwybr gwych hwn yn mynd â chi o bentref Llanfihangel GM ar daith drwy Goedwig Cloca ...
Mae'r llwybr gwych hwn yn mynd â chi o bentref Llanfihangel GM ar daith drwy Goedwig Clocaenog ac ymlaen i Gronfa A ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Yn ogystal â bod yn gartref i blanhigion sydd yn ffynnu ar galch megis Llin y Tylwyth Teg a Phig yr Aran Ruddgoch, maent yn denu peillwyr pwysig megis y Fritheg Berlog.