header_image
Your search results

Bod Petryal

Hawed | Less than 5km | 1hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man dechrau: Maes Parcio Bod Petryal (B5105)
Cyfeirnod Grid: SJ 036513

Mae’r llwybr byr, crwydrol hwn trwy’r goedwig yn berffaith ar gyfer teuluoedd. Gyda pharcio digonol a chyfleusterau toiled yn y cychwyn, mae’r darn hwn o’r goedwig yn un o brif gynefinoedd olaf y wiwer goch, ac yn boblogaidd gydag anifeiliaid ac adar eraill megis y dyfrgi, y llinos a chnocell y coed. Dyma un o ardaloedd harddaf coedwig Clocaenog, beth am gael picnic ger y llyn ar ôl eich reid?

2563

Ar y Map

Cyfeiriad: Start point: Bod Petryal car park (B5105) Grid reference: SJ 036513
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Hawdd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 60
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 1
Pellter: Less than 5km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Easy
FAMILY

Brenig

Brawd bach llwybr 'I fyny at y llyn', mae'r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Bre ...
Brawd bach llwybr 'I fyny at y llyn', mae'r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Brenig, cronfa fawr a grëwyd ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Mae sgarpiau sgri calchfaen yn dirffurfiau bregus rydym yn eu cadw mewn cyflwr mor naturiol â phosibl. Mae rhai o’r enghreifftiau gorau ym Mhrydain i’w gweld yng ngogledd Cymru!