header_image
Your search results

Brenig

Hawed | 10-20km | 1hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Prif faes parcio canolfan ymwelwyr Llyn Brenig

Cyfeirnod Grid : SH968548

Brawd bach llwybr ‘I fyny at y llyn’, mae’r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Brenig, cronfa fawr a grëwyd gan ddyn. Gyda’r man cychwyn yn y ganolfan ymwelwyr, mae paned o de a chacen yn hawdd i’w cael. Mae’r llwybr dros yr argae ac o amgylch y lan yn rhoi teimlad o’r gwyllt i chi, heb ddioddef dringfeydd serth a thiriogaeth anodd. Un i’r teulu, yn bendant, yn defnyddio dim ond un rhan byr ar hyd ffordd fach (mynediad pysgotwyr) a gydag ond un ddringfa nodedig.

2961

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Main car park at Llyn Brenig visitor centre. Grid Reference : SH968548
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Hawdd
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 50
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 1
Pellter: 10-20km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local
Hwylus i’r teulu

Compare properties

Gerliaw

+Easy

Bod Petryal

Mae'r llwybr byr, crwydrol hwn trwy'r goedwig yn berffaith ar gyfer teuluoedd. Gyda pharci ...
Mae'r llwybr byr, crwydrol hwn trwy'r goedwig yn berffaith ar gyfer teuluoedd. Gyda pharcio digonol a chyfleusterau ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae dros 75% o boblogaeth y Rhugair Ddu yng Nghymru i’w ganfod yma ar rostir Rhiwabon.