header_image
Your search results

Taith y Ddau Llyn

Caled | 30+km | 4hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Llanfihangel GM

Mae’r llwybr gwych hwn yn mynd â chi o bentref Llanfihangel GM ar daith drwy Goedwig Clocaenog ac ymlaen i Gronfa Alwen. Yno, byddwch yn croesi’r argae a pharhau i fyny at lyn mwy Brennig, ar ffyrdd trwy’r goedwig. Ar y llwybr yn ôl, cymerwch ennyd i ddringo i fyny Craig Bron Bannog, er mwyn cael golygfeydd hynod o Eryri a Bryniau Clwyd.

2397

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Llanfihangel GM
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1462
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 4
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Hard

Anodd ar y Top

Wel, dyma lwybr sy'n cyfateb i'w enw. Mae'n mynd â chi o'r llyn hyfryd ger safle picnic Bo ...
Wel, dyma lwybr sy'n cyfateb i'w enw. Mae'n mynd â chi o'r llyn hyfryd ger safle picnic Bod Petryal i fyny i'r gweu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae 75% o rostir grugog y byd i’w ganfod yma yn y DU. Mae gennym gyfrifoldeb tuag at ei iechyd a’i gynhyrchiant.