header_image
Your search results

Fyny at y Llyn

Canolig | 30+km | 4hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Pentref Cyffylliog. Nid oes maes parcio ar gychwyn y reid hon. Parcio ar y ffordd yn y pentref. Sicrhewch nad ydych yn rhwystro traffig na gatiau ac ati.

Cyfeirnod Grid : SJ060578

Er yn eithaf hir, nid yw’r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy’n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy’n ffit ond sydd well ganddynt lwybrau llai technegol. Mae’r llwybr yn mynd â chi trwy Goedwig Clocaenog, sy’n enwog am gynnal rowndiau Rali’r WRC, cartref y rug iar ddu prin, ac un o’r ychydig fannau lle gellir gweld y Wiwer Goch. Mae Llyn Brenig yn lyn mawr a luniwyd gan ddyn ac mae’r llwybr hwn yn mynd â chi yr holl ffordd o gwmpas y lan, gyda chyfle i gael byrbryd yn y ganolfan ymwelwyr, cyn dod â chi dros fur yr argae ei hun ar gyfer y daith yn ôl trwy’r goedwig. Reid wych ar gyfer y diwrnod, ac un na ddylid ei rhuthro.

4081

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Cyffylliog Village. Grid Reference : SJ060578
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 500
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 4
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 264
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Moderate

Y Llyn ac Ychydig yn Ychwanegol

Mae'r llwybr hwn yn tanlinellu popeth sy'n gwneud ardal Mynydd Hiraethog yn wych.
Mae'r llwybr hwn yn tanlinellu popeth sy'n gwneud ardal Mynydd Hiraethog yn wych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae dros 75% o boblogaeth y Rhugair Ddu yng Nghymru i’w ganfod yma ar rostir Rhiwabon.