header_image
Your search results

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

Canolig | 30+km | 4hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Amser Dechrau: Trawsfynydd

O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin

Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan o’r antur bum niwrnod, bydd y rhan hon yn newid go iawn i chi. Mae’r coed mawr yn y goedwig drwchus yn hawdd eu llywio diolch i’r llwybrau gwneud. Os fedrwch chi, ewch i chwilio am y rhaeadrau wrth ymyl y llwybr.

Fel yr ail ddiwrnod mae’r pedwerydd diwrnod hefyd yn fyrrach. Felly, os oes arnoch chi eisiau dreulio cymaint o amser â phosibl ar eich beic, ewch i chwilio pob ffordd yng Nghoed y Brenin.

i gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch Antur Beicio Mynydd: Cymru!

 

 

 

 

2133

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Trawsfynydd
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 770
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 4
Pellter: 30+km
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

Ymhellach i Ffwrdd

North Wales
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Mawn
      Efallai mai’r sylfaen mawn sydd o dan ein rhostir yw ein hased pwysicaf. Mae mawn yn creu amgylchedd sydd yn anhygoel o gyfoethog ar gyfer nifer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid, ond mae’n gyfansoddyn bregus o’n tirwedd unwaith y caiff y llystyfiant ei golli.