click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

Ymhellach i Ffwrdd

North Wales |
Details

Ymhellach i Ffwrdd

North Wales

Ynglyn

area-llyn-brenig2

Mae ein llwybrau beicio mynydd helaeth ac amrywiol, a’n henw da haeddiannol am fod yn un o’r cyrchfannau byd-eang gorau ar gyfer beicio mynydd, yn denu pob math o ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Weithiau rydych yn dymuno gwthio eich hun ychydig yn bellach ar gyfer gwir ymdeimlad o fywiogrwydd ac i wneud y gorau o’ch amser yn ein rhan drawiadol o Brydain Fawr. Yma gallwn gynnig rhai llwybrau sy’n mynd â chi ychydig y tu hwnt i’n llwybrau rheolaidd, a’ch herio i archwilio sut mae ein rhwydwaith o lwybrau beicio mynydd yn cysylltu’r cyfan o Ogledd Cymru.

Mae OneGiantLeap yn Llangollen yn un enghraifft o’r trysorau cudd, a fydd yn eich gwthio chi ychydig yn bellach ac yn sicr yn eich gwobrwyo â gorfoledd. Gan gynnig rhai o draciau beicio mynydd lawr allt gorau sydd gan y wlad gyfan i’w gynnig a ddefnyddir yn aml yng Nghyfres Lawr Allt Prydain, nid yw’r llwybrau hyn ar gyfer y gwangalon. Mae beicwyr a gwylwyr fel ei gilydd yn cael eu denu i’r rhan hyfryd hon o Langollen dro ar ôl tro.

Isod mae rhai llwybrau eraill sy’n cysylltu llwybrau Gogledd Cymru, gan fynd â’ch antur y tu hwnt i ddiwrnod allan gwych.

 

Compare properties

Ein Llwybrau

+Hard

Llwybr Triban

The Triban Trail is a 3 day, 185 km mountain bike adventure using as much natural trail as ...
The Triban Trail is a 3 day, 185 km mountain bike adventure using as much natural trail as possible.
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 1

O Fodfari i Landegla: Bryniau Clwyd. Diwrnod o ddringfeydd mawr a disgynfeydd mwy.
O Fodfari i Landegla: Bryniau Clwyd. Diwrnod o ddringfeydd mawr a disgynfeydd mwy.
+Moderate

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio. Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, ...
O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio. Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, gyda llai o ddringfeydd.
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 3

O Gorwen i Drawsfynydd. Ar hyd y llwybr yma, sy’n mynd â chi allan o Sir Ddinbych.
O Gorwen i Drawsfynydd. Ar hyd y llwybr yma, sy’n mynd â chi allan o Sir Ddinbych.
+Moderate

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin. Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan ...
O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin. Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan o'r antur bum niwrnod, b ...
+Hard

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris. Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner.
O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris. Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner.
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae 75% o rostir grugog y byd i’w ganfod yma yn y DU. Mae gennym gyfrifoldeb tuag at ei iechyd a’i gynhyrchiant.