header_image
Your search results

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

Canolig | 20-30km | 3hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Llandegla

Cyfeirnod Grid : SJ198516

O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio

Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, gyda llai o ddringfeydd. Os ydych chi am ymgymryd â’r her pum niwrnod, ac os ydi’ch coesau yn dal yn gweithio, beth am fynd i ganolfan feicio mynydd Llandegla? Bydd tro sydyn ar hyd y llwybrau yn rhoi diwrnod o antur!

Bydd yn rhaid i chi ddod i arfer agor a chau giatiau ar hyd rhan ganol y llwybr hwn sy’n mynd â chi allan o bentref cysglyd Llandegla a thrwy gefn gwlad nodedig Cymru i Landysilio. Er yr holl giatiau mi fyddwch chi wrth eich bodd gyda’r golygfeydd i lawr Dyffryn Dyfrdwy, ac unwaith y byddwch chi dros y mynydd fe allwch chi fynd yn syth yn eich blaenau i Gorwen lle cewch hyd i nifer o lefydd hyfryd i fwyta ac aros.

I gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch Antur Beicio Mynydd: Cymru.

 

 

2263

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Llandegla Grid Reference : SJ198516
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 448
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 20-30km
Angen Map OS: 256
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

Ymhellach i Ffwrdd

North Wales
  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Mae sgarpiau sgri calchfaen yn dirffurfiau bregus rydym yn eu cadw mewn cyflwr mor naturiol â phosibl. Mae rhai o’r enghreifftiau gorau ym Mhrydain i’w gweld yng ngogledd Cymru!