header_image
Your search results

5 Dolen

Caled | 30+km | 6hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes parcio gyferbyn a`r ganolfan grefftau yn Rhuthun oddi ar y gylchfan lle mae`r A494 a`r A525 yn cyfarfod.

Cyfeirnod Grid : SJ128586

Yn cynnwys 5 dolen sy’n cysylltu, gall y llwybr hwn brofi’r beiciwr mwyaf profiadol. Serch hynny, mae’r dolennau yn golygu y gall beiciwr gydag ychydig llai o brofiad ddewis llwybr byrrach os ydynt eisiau. Mae rhywbeth ychydig yn wahanol ym mhob dolen, boed yn ddringfa welltog hir neu ddisgynfa trac sengl cyflym – un peth fydd yn eich meddwl trwy’r amser yw’r teimlad o antur!

2184

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Car Park opposite craft centre in Ruthin. Grid Reference : SJ128586
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1570
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 6
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Hard

Mynd yn ôl

O fynd yr un ffordd â'r cloc, rydych yn teimlo eich bod yn y gwylltir ar y reid hon.
O fynd yr un ffordd â'r cloc, rydych yn teimlo eich bod yn y gwylltir ar y reid hon.
+Hard

Bron y Delyn

Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd.
Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae 75% o rostir grugog y byd i’w ganfod yma yn y DU. Mae gennym gyfrifoldeb tuag at ei iechyd a’i gynhyrchiant.