header_image
Your search results

Dros y Top

Canolig | 30+km | 4hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes Parcio gyferbyn a`r ganolfan grefftau yn Rhuthun oddi ar y gylchfan lle mae`r  A494 a`r A525 yn cyfarfod.

Cyfeirnod Grid : SJ128586

Mae’r reid ganolraddol wych hon yn mynd â chi i’r pwynt uchaf a ganiateir i feiciau mynydd ar Fryniau Clwyd, sef rhyw 450m. Nid oes angen dweud bod y golygfeydd yn wych, a rhai o’r dringfeydd hefyd. O lwybrau tawel coedwig Clwyd i ddisgynfeydd gwych ym Mharc Gwledig Moel Famau, mae’r llwybr hwn yn un penigamp. Llwybr gyda ‘chydig bach o bopeth.

3269

Ar y Map

Cyfeiriad: Car Park opposite Ruthin Craft Centre Grid Reference : SJ128586
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 545
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 4
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae rhostir grugog yn gartref i blanhigion a bywyd gwyllt sydd yn ddibynnol ar y cynefin, gan gynnwys Cacynen y Llus, Glöyn Byw Brithribin Gwyrdd, Ehedydd, Cwtiad Aur a Bod Tinwen.