header_image
Your search results

Taith 4 Pentref

Canolig | 20-30km | 3hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes Parcio Coed Nercyws.

Cyfeirnod Grid : SJ218593

Mae’r llwybr yma yn mynd a chi ar daith trwy pedwar o bentrefi mwyaf darluniadwy yr ardal, Graianrhyd, Eryrys, Maeshafn a Nercwys, gan roi digon o gyfleoedd i gael bwyd, unai mewn tafarn neu mewn siop pentref ar hyd y daith. Ceir digynefydd trac sengl gwych, lonydd gwyrdd a llwybrau coedwig. Gellir gadel cylch o amgylch Graianrhyd allan er mwyn osgoi yr disgynfa mwyaf technegol, gan ei wneud yn addas ar gyfer beicwyr llai profiadol. Llwybr gwych ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cymeryd ei amser a mwynhau’r tirwedd cyfreuidiol.

.

3150

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Car Park at Nercwys Forest. Grid Reference : SJ218593
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 490
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 3
Pellter: 20-30km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Moderate

MBR’s Killer Loop

Cyhoeddwyd yng nghyfres Killer Loop cylchgrawn MBR, mae hwn yn gwbl addas i'r categori.
Cyhoeddwyd yng nghyfres Killer Loop cylchgrawn MBR, mae hwn yn gwbl addas i'r categori.
+Moderate

Arthur Dwywaith

Mae'r reid hon o Gilcain yn cynnig golygfeydd gwych.
Mae'r reid hon o Gilcain yn cynnig golygfeydd gwych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Mae sgarpiau sgri calchfaen yn dirffurfiau bregus rydym yn eu cadw mewn cyflwr mor naturiol â phosibl. Mae rhai o’r enghreifftiau gorau ym Mhrydain i’w gweld yng ngogledd Cymru!