header_image
Your search results

Mynd yn ôl

Caled | 30+km | 5hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Maes parcio gyferbyn ganolfan grefftau yn Rhuthun oddi ar y gylchfan lle mae`r A494 a`r A525 yn cyfarfod.

Cyfeirnod Grid : SJ128586

O fynd yr un ffordd â’r cloc, rydych yn teimlo eich bod yn y gwylltir ar y reid hon. Gan gychwyn a gorffen yn nhref marchnad hanesyddol Rhuthun, mae’r llwybr yn eich tywys allan ar y bryniau gyda dringfa serth i fyny a thros y Bryniau. Yna mae’r llwybr yn arwain dros ochr ddwreiniol y Bryniau a thrwy Goedwig Clwyd cyn y ddisgynfa braf yn ôl i Ddyffryn Clwyd. Reid sy’n gofyn am lefel o ffitrwydd gyda gwobrau sydd werth yr ymdrech.

2087

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Car Park opposite craft centre in Ruthin. Grid Reference : SJ128586
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 730
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 5
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Hard

5 Dolen

Yn cynnwys 5 dolen sy'n cysylltu, gall y llwybr hwn brofi'r beiciwr mwyaf profiadol!
Yn cynnwys 5 dolen sy'n cysylltu, gall y llwybr hwn brofi'r beiciwr mwyaf profiadol!
+Hard

Bron y Delyn

Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd.
Roedd Her y Delyn yn ddigwyddiad blynyddol a oedd arfer cael ei gynnal ar Fryniau Clwyd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae rhostir grugog yn gartref i blanhigion a bywyd gwyllt sydd yn ddibynnol ar y cynefin, gan gynnwys Cacynen y Llus, Glöyn Byw Brithribin Gwyrdd, Ehedydd, Cwtiad Aur a Bod Tinwen.