header_image
Your search results

Coch Llandegla

Caled | 10-20km | 1.5hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Canolfan Ymwelwyr Coed Llandegla

Os ydych yn feicwyr mynydd profiadol yma mae yn rhaid i chi drio y llwybr ffantastig yma. Y mae y llwybr yn rhannu rhai o’r dringfeydd sydd yn codi yn raddol drwy y goedwig gyda y llwybr ‘Dechreuwyr’ (glas).

Pan y mae yn rhannu ym mhen uchaf y goedwig, y mae y llwybr coch hiraf yn eich anfon ar gyfres o sialensiau mwy technegol, gyda llwybr heb wyneb cul (0.6m-1.2m) gyda rhannau mwy serth yn llifo drwy rhannau mwy diarffordd y goedwig.

Y mae y llwybr yn defnyddio ôl-droadau, pen byrddau, croesiadau dŵr a llwybrau pren, ni ellir ei osgoi. Yn ogystal a bod yn hirach, y mae yna fwy o rannau i fyny ac i lawr. Y mae angen lefel uchel o ffitrwydd a stamina ar gyfer y llwybr hwn.

5002

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Coed Llandegla Visitor Centre
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Caled
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 1.5
Pellter: 10-20km
Cyfleusterau’r Llwybr: Onsite

Compare properties

Gerliaw

+Hard

Llwybr Triban

The Triban Trail is a 3 day, 185 km mountain bike adventure using as much natural trail as ...
The Triban Trail is a 3 day, 185 km mountain bike adventure using as much natural trail as possible.
+Hard

MTB Meetup Llwybr Dyffryn Dyfrdwy

A route for riders with a fair level of fitness, but expert skill is not essential as the ...
A route for riders with a fair level of fitness, but expert skill is not essential as the route includes lots of do ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Mae sgarpiau sgri calchfaen yn dirffurfiau bregus rydym yn eu cadw mewn cyflwr mor naturiol â phosibl. Mae rhai o’r enghreifftiau gorau ym Mhrydain i’w gweld yng ngogledd Cymru!