header_image
Your search results

Cilcain Byr

Canolig | 5-10km | 1hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Oherwydd pwysau traffig yng nghanol y pentref, parciwch yn yr ardal parcio dynodedig y tu allan i’r pentref a dechrau eich taith oddi yno os gwelwch yn dda.

Cyfeirnod Grid : SJ169653

Mae’r reid hon o Gilcain i fyny i grib Bryniau Clwyd yn caniatáu golygfeydd gwych dros Ddyffryn Clwyd i gyfeiriad Eryri. Ar ôl dringfa raddol o’r pentref ar hyd hen ffordd y sir, ceir disgynfa trac sengl heriol yn ôl i gyfeiriad y pentref am egwyl braf yn nhafarn, neu gaffi y pentref. Mae y trac sengl yn gul a chreigiog mewn mannau.

3090

Ar y Map

Cyfeiriad: Grid reference: SJ176648
Tref:
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Canolig
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 185
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 1
Pellter: 5-10km
Angen Map OS: OS Explorer 265
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Compare properties

Gerliaw

+Easy
FAMILY

Coed Nercwys

Mae Coed Nercwys yn ychwanediad gwych i’r cyfleoedd beicio lleol. Mae wedi ei gynllunio i ...
Mae Coed Nercwys yn ychwanediad gwych i’r cyfleoedd beicio lleol. Mae wedi ei gynllunio i fod yn hygyrch i gerddwyr ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae 75% o rostir grugog y byd i’w ganfod yma yn y DU. Mae gennym gyfrifoldeb tuag at ei iechyd a’i gynhyrchiant.