header_image
Your search results

Her Hiraethog

Caled | 30+km | hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Amser Dechrau: Llwybr Ceffyl gyferbyn a Fferm Rhyd y Craeau. Parcio ar gael ym Metws y Coed

Cyfeirnod Grid : SH803 571

Profwch waendir syfrdanol y Mignaint, Ysbyty Ifan, Penmachno a Nebo. Llwybr ar ac oddi ar y ffordd trwy dirlun garw de Conwy.

3897

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Bridleway opposite Rhyd y Craeau Farm
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: N/A
Gradd: Caled
Uchder A Ddringwyd (Metrau): 1684
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Pellter: 30+km
Angen Map OS: OL18
Cyfleusterau’r Llwybr: Local

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Mawn
      Efallai mai’r sylfaen mawn sydd o dan ein rhostir yw ein hased pwysicaf. Mae mawn yn creu amgylchedd sydd yn anhygoel o gyfoethog ar gyfer nifer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid, ond mae’n gyfansoddyn bregus o’n tirwedd unwaith y caiff y llystyfiant ei golli.