header_image
Your search results

Gwyrdd Llandegla

Hawed | 5-10km | hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Canolfan Ymwelwyr Coed Llandegla LL11 3AA

Llwybr 5km gyda arwyddion sydd wedi cael ei lunio ar gyfer teuluoedd. Y mae’r llwybr yn osgoi dringo gormod a rhannau technegol, gan ganolbwyntio ar adael teuluoedd i brofi beicio oddi ar y ffordd mewn ffordd sydd yn hwyl ac yn ddiogel.

Mae’r wyneb gan fwyaf wedi cael ei bacio yn galed, ond mae rhannau sydd yn rhydd, ac hyd yn oed yn fwdlyd ar adegau. Mae’r llwybr yn galluogi beicwyr i godi yn raddol o’r maes parcio, drwy y goedwig ac i’r llyn, gyda golygfeydd o Fryniau Clwyd.

Wedi beicio o amgylch y llyn, y mae’r llwybr yn troelli yn ôl trwy y goedwig cyn disgyn i lawr i’r Ganolfan Ymwelwyr, gyda’r cyfle am gacen a phaned o de haeddiannol!

2224

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Coed Llandegla Visitor Centre LL11 3AA
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Hawdd
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Pellter: 5-10km
Cyfleusterau’r Llwybr: Onsite

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Sgri
      Heb frolio, ond mae un o goed mwyaf prin y DU yn cuddio yn y craciau ar ein clogwyni sgri. Mae Cerddinen Seisnig – math o gerddinen wen i’w chanfod yma, rhan o’r llai na 250 o sbesimen sydd yn bodoli.