header_image
Your search results

Du Llandegla

Du | 20-30km | 1.5hrs

Disgrifiad o'r Llwybr

Man Dechrau: Canolfan Groeso Coed Llandegla, LL11 3AA

Y mae yna gyfres o lwybrau du (6km) a ellir ond eu cyrraedd drwy lwybr gradd canolig (Coch). Gyda eu gilydd y mae’r llwybr du a coch yn gwneud taith 21km. Y mae y rhannau du yn gyffredinol ar y rhannau mwyaf serth gyda nodweddion llawer mwy heriol.

Y mae y rhannau hyn o’r llwybr wedi cael ei dylunio ar gyfer beicwyr mynydd sydd wedi arfer gyda llwybrau heriol. Mae angen beic mynydd o ansawdd da, wedi ei wasanaethu yn dda. Maent yn cynnwys rhannau hir serth, gyda wyneb sefydlog gan fwyaf, ac yn cynnwys rhwystrau na ellir ei osgoi gyda stepiau, gwagle a disgyniadau. Y mae gan rai strwythurau pren ochrau agored gyda lled o 1 medr yn unig, y mae yna rhannau o ddringfeydd serth, technegol.

I feicwyr profiadol yn unig.

2252

Ar y Map

Cyfeiriad: Start Point: Coed Llandegla Visitor Centre
Sir:
Ardal: North Wales
Canllaw Graddio Cymru: 5*****
Gradd: Du
Math O Llwybr: Mountain Bike Trail
Amser Y Reid (oriau): 1.5
Pellter: 20-30km
Cyfleusterau’r Llwybr: Onsite

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Lleolied / Canolfan

  • Chwilio am Lwybr

  • Mynediad Cyfrifol

    • Ffeithiau Rhostir Grug
      Mae rhostir grugog yn gartref i blanhigion a bywyd gwyllt sydd yn ddibynnol ar y cynefin, gan gynnwys Cacynen y Llus, Glöyn Byw Brithribin Gwyrdd, Ehedydd, Cwtiad Aur a Bod Tinwen.